İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Çalışanlarımızın etkinliğini ve motivasyonunu sürekli yükseltmek
Çalışanlarımızın şirketimize bağlılıklarını ön planda tutmak
Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek
Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “kalite”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

SEÇME VE İŞE ALIM
Şirketimizin iş planları doğrultusunda tanımlanmış insan kaynağının seçimini doğrudan yapılan iş başvuruları web sitemizden yapılan başvurular ve gazete ilanları kanallarıyla yapılmaktadır.
Genel olarak;Gelen başvurular ihtiyaç duyulan yetkinlikler göz önüne alınarak ön bir değerlendirmeye alınır,ön değerlendirmede olumlu görülen adaylar telefonda ön bir mülakata tabi tutulur.telefonla ön mülakat sonucu olumlu görülen adaylar birebir mülakata davet edilir.
Mülakat sonucu adaylara olumlu/olumsuz geri bildirim verilir.

ORYANTASYON PROGRAMI

İşe alınan personelin en kısa sürede uyumunu sağlamak amacı ile şirketimizin kültürünü, organizasyon yapısını ve işleyişini aktarmak için oryantasyon programı düzenlenmektedir.

İŞE GİRİŞTE İSTENEN EVRAKLAR

 1. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 2. İKAMETGÂH BELGESİ
 3. ADLİ SİCİL KAYDI
 4. 3 ADET FOTOĞRAF
 5. DİPLOMA ORJİNALİ (Veya NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİSİ )
 6. SAĞLIK RAPORU (SAĞLIK OCAĞINDAN)
 7. KAN GRUBU KARTI (EHLİYETTE VARSA FOTOKOPİSİ)
 8. TETANOZ AŞISI OLDUĞUNA DAİR BELGE (SAĞLIK OCAĞINDAN)
 9. EVLİLİK CÜZDANI FOTOKOPİSİ (EVLİLER İÇİN)
 10. EŞ VE ÇOCUK KİMLİK FOTOKOPİLERİ (EVLİLER İÇİN)
 11. ASKERLİK DURUM BELGESİ (ERKEK ADAYLAR İÇİN)
 12. İMZA BEYANNAMESİ (NOTERDEN ALINACAK)(SADECE TEKNİKERLER İÇİN)